Smlouva o převodu zisku

Již samotné označení smlouva o převodu zisku leccos naznačuje. Není třeba se ničeho obávat, jde skutečně o krok plně v souladu s platnou legislativou. Smlouva o převodu zisku má ve svém znění jasně definovat jak nakládat se ziskem firmy a kterých lidí ve firmě se to vlastně týká. Již z podstaty věci, má na podíl ze zisku právo každý akcionář, každý společník. Smlouva o převodu zisku organizačně pomáhá.

Smlouva o převodu zisku se dá definovat jako závazek převádět zisk. Tato smlouva o převodu zisku je sjednána buď samostatně nebo je součástí ovládací smlouvy. Obě varianty jsou právně v pořádku. Záleží na zúčastněných osobách, kterou zvolí. Smlouva o převodu zisku tedy konkrétně upravuje povinnosti podřízeného (ovládaná osoba) vůči nadřízenému (ovládající osoba).

Smlouva o převodu zisku je závazná

Částečně jsme to zmínili již výše. Smlouva o převodu zisku stanoví povinnost ovládané osobě převádět zisk na ovládající osobu. Součástí smlouvy je rovněž i povinnost ovládající osoby vyrovnat se s mimo stojícími společníky (akcionáři). Smlouva o převodu zisku tudíž určuje pravidla oběma stranám. Ostatně, společníci by se o svůj podíl ze zisku jistě přihlásili.

Smlouva o převodu zisku - přiměřené vyrovnání

Jak dělit výše zmíněný zisk? Záleží na okolnostech. Nicméně smlouva o převodu zisku ukládá, že vyrovnání s mimo stojícími společníky (akcionáři) musí být přiměřené hospodářským výsledkům. Je to logické, čím lépe se firmě daří, tím větší může být zisk a následné vyrovnání. Pochopitelně i naopak. Smlouva o převodu zisku myslí ve své podstatě na všechno.

Se smlouvou je to bezpečnější

Smlouva o převodu zisku má za úkol svým způsobem chránit všechny strany v určitém spektru vedení obchodní společnosti. Stanoví jasná pravidla, která jsou plně v souladu se zákonem a nikdo by tedy neměl být poškozen. Smlouva o převodu zisku je běžnou součástí firemní kultury a organizační složky. S jejím uzavřením a naplněním jdou věci snadněji a rychleji.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.