Souhlas s umístěním sídla

Pokud firma nemá vlastní objekt, potřebuje nejprve souhlas s umístěním sídla, než se někam nastěhuje. Je to logické. Každý dům či areál někomu patří a majitel by měl vědět o všech svých nájemnících, a to jak fyzicky přistěhovaných, tak těch, kteří zde mají „jen“ virtuální adresu. Souhlas s umístěním sídla je proto nezbytnou součástí u všech úřadů, kam společnost nahlásí svou oficiální adresu.

Souhlas s umístěním sídla však není nic složitého a dá se vyřídit poměrně snadno a rychle. Zvlášť jednoduché by to mělo být v případě, že vlastník je jen jeden a nic nenamítá, abyste měli své sídlo u něj v domě. Souhlas s umístěním sídla tak pochopitelně řešíte nejprve s vlastníkem a poté s úřady. Podívejme se tedy na celý proces zblízka.

Souhlas s umístěním sídla musí mít podpis majitele

Souhlas s umístěním sídla firmy či jiné instituce se v žádném případě neobejde bez podpisu majitele dané nemovitosti. Tento podpis musí být úředně ověřen, a to buď notářem nebo prostřednictvím služby Czech Point. Jak sami vidíte, tento důležitý podpis pro souhlas s umístěním sídla můžete vyřídit kompletně velice rychle. U fyzické osoby (majitele) podepisuje vlastník nebo většina vlastníků (je-li majitelů víc), ale doporučuje se mít podpisy všech. U právnické osoby dává podpis osoba oprávněná zastupovat, zpravidla tedy jednatel.

Souhlas s umístěním sídla má své náležitosti

Asi nikoho nepřekvapí, že souhlas s umístěním sídla má své náležitosti. Daná nemovitost (kam se chcete nastěhovat) musí být přesně specifikována – přesná adresa, číslo listu vlastnictví, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Souhlas s umístěním sídla také obsahuje celé jméno vlastníka, jeho bydliště, rodné číslo a číslo občanského průkazu, prohlášení, že vlastník souhlasí s tím, aby na dané adrese bylo sídlo uvedené společnosti. Souhlas s umístěním sídla nesmí být starší tří měsíců.

Nezapomeňte na úřady

Pokud máte souhlas s umístěním sídla v ruce (samotný souhlas vám připraví buď notář nebo můžete využít některý ze vzorů na internetu), vydáte se s ním na úřady. Především pro zápis do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Svou adresu samozřejmě hlásíte i finančnímu úřadu. Jak je vidět, tak souhlas s umístěním sídla můžete mít vyřízený raz dva. A s minimálními náklady.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.