Společenská smlouva

Společenská smlouva je jev poměrně častý a zcela běžný. Jde o oficiální pojem české legislativy a přímo souvisí s podnikatelským prostředím a fungováním konkrétních obchodních společností. Společenská smlouva představuje vůbec základní stavební kámen obchodních společností, bez ní není možné vůbec začít podnikat. Jak je to tedy konkrétně se společenskou smlouvou?

Společenská smlouva se dá stručně charakterizovat jako dokument, kterým zakladatelé zakládají obchodní společnost. Má své náležitosti a pro zakladatele ji obvykle vypracovává notář. Společenská smlouva je vyžadována u akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti. Legislativa přímo ukládá, aby společenská smlouva byla uzavřena.

Společenská smlouva a její náležitosti

Každá společenská smlouva má své dané náležitosti. Obsahovat musí následující údaje: název firmy a její sídlo, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka, jména a bydliště jednatelů, určení správce vkladu, ověřené podpisy zakladatelů. Společenská smlouva nemusí představovat nic složitého, pokud se její vypracování svěří notáři.

Společenská smlouva a společníci

Aby vůbec mohla vzniknout společenská smlouva, je třeba budoucích společníků. Každá společenská smlouva musí mít minimálně dva společníky. V případě pouze jednoho společníka by se jednalo o zakladatelskou smlouvu. Společenská smlouva je definována zákonem o obchodních korporacích. Podepsána pak musí být všemi společníky.

Se smlouvou do obchodního rejstříku

Společenská smlouva se s ostatními doklady předkládá rejstříkovému soudu, který následně provede zápis nově vznikající obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Společenská smlouva musí mít písemnou formu. Nová obchodní společnost oficiálně vzniká dnem zápisu do zmíněného obchodního rejstříku.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.