Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je nejčastější právní forma obchodní společnosti v České republice. Není ani divu, má své určité výhody a v dané fázi podnikání se nejlépe hodí organizace tohoto směru. Společnost s ručením omezeným je tedy více než obvyklý jev v podnikatelském prostředí a snad každý člověk se již s tímto pojmem setkal.

Společnost s ručením omezeným (za názvem firmy uváděna jako s.r.o.) má základní kapitál, který tvoří vklady společníků (zakladatelů), tedy majitelů takového podniku. Na rozdíl od akciové společnosti nemá společnost s ručením omezeným žádné akcie, ani nic podobného. Tato forma se nejlépe hodí při rozjezdu podnikání a poté v určité fázi fungování.

Společnost s ručením omezeným je praktická

Samotná společnost s ručením omezeným je velmi praktická forma obchodní společnosti. I proto je takových podniků nejvíce. Společnost s ručením omezeným má kapitál oddělen od osobního majetku, garance věřitelům je formou základního kapitálu. Společníci tedy nevkládají do podnikání jako záruku celý svůj majetek. Společnost s ručením omezeným takto minimalizuje riziko podnikání.

Společnost s ručením omezeným není na velký byznys

Společnost s ručením omezeným se nejlépe hodí (a taky se tak děje) na malé a střední podnikání. I tak může společnost s ručením omezeným dosahovat velmi slušných hospodářských výsledků. Pro větší formu podnikání a růst firmy je pak nejlepší zvolit přechod na akciovou společnost. Společnost s ručením omezeným řídí jednatelé (obvykle pověřený společník či společníci).

I zde má slovo valná hromada

Jak už bylo řečeno, společnost s ručením omezeným je tvořena společníky – jednateli (zaměstnanci jsou jiná kategorie). I zde je však nejvyšším orgánem valná hromada s.r.o., které se vedení zodpovídá. Tímto opatřením je tak společnost s ručením omezeným pod dohledem organizační složky, která by měla zastupovat zájmy všech společníků.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.