Transformace společnosti

Co je transformace společnosti? Tak trochu už napovídá samotná formulace zvolených slov. Transformace společnosti je lidově řečeno změna právní formy obchodní společnosti. Jde tedy o věc čistě praktickou, která má usnadnit realizaci nových podmínek podnikatelského subjektu a nastartovat její novou právní formu. Transformace společnosti má firmě pomoci.

Transformace společnosti se děje mezi všemi formami obchodních společností. Může se tak týkat akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti či komanditní společnosti. Transformace společnosti nastává v určité fázi podnikání a rozvoje obchodní firmy. Neděje se tedy živelně, ani nijak bezdůvodně.

Transformace společnosti jako vyšší stupeň

Jaká věc tedy nejlépe charakterizuje stav transformace společnosti? Uveďme si příklad. Transformace společnosti se děje, když například se vlastníci rozhodnou přeměnit společnost s ručením omezeným na akciovou společnost. Stávající obchodní společnost nezaniká a jmění nikam a na nikoho nepřechází. Patrně nejčastější transformace společnosti.

Transformace společnosti jako změna právních poměrů

Transformace společnosti se zaměstnanců obchodní společnosti prakticky nijak nedotýká. Prakticky jde pouze o změnu vnitřních právních poměrů konkrétní firmy. Transformace společnosti představuje ve svém důsledku jen „kosmetickou“ změnu, byť se všemi právními důsledky pro nový stav věci. Přechod z s.r.o. na a.s. je nejčastější variantou.

Slovo má opět obchodní rejstřík

Je jasné, že transformace společnosti má svůj začátek a konec. Stěžejním dnem pro celkový právní účinek je den, kdy byla nová skutečnost zapsána do obchodního rejstříku. Teprve s tímto zápisem je transformace společnosti plně dokonána. Podobně jako u jiných změn v organizační složce podnikatelského subjektu, tak i zde má poslední slovo rejstříkový soud.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.