Účetní závěrka

Kdo by neznal pojem účetní závěrka? V běžném slovníku se vyskytuje poměrně často a i ti, u kterých není účetní závěrka v popisu práce, o tomto výrazu již aspoň slyšeli. Každý účetní a ekonom ví, co je účetní závěrka. Ví to však (minimálně v obecném pojetí) i další lidé? Tady už jde spíše jen o jakousi představu, než bližší znalosti.

Účetní závěrka se dá definovat jako soubor finančních výkazů, které firma sestavuje za dané účetní období. Obvykle se účetní závěrka vypracovává jednou ročně, a to k poslednímu dni tohoto účetního období. Bez přehánění se dá konstatovat, že se jedná o celkem důležitý dokument vypovídající o hospodaření obchodní společnosti či jiné instituce.

Účetní závěrka a náležitosti

Účetní závěrka má pochopitelně své náležitosti, které musí obsahovat. Jedná se o následující statě: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce. Bez těchto informací není účetní závěrka kompletní a tedy plnohodnotným dokumentem o ekonomickém stavu společnosti.

Účetní závěrka a její cíl

Samozřejmě, že účetní závěrka má nějaký svůj cíl. Nesestavuje se jen tak, nýbrž z dobrého důvodu. Účetní závěrka má poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici účetní jednotky, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí. Účetní závěrka může významně ovlivnit strategické kroky firmy.

Účetní závěrka být musí

Účetní závěrka sestavena být musí i z toho důvodu, že takovou povinnost ukládá platná legislativa. Hotová účetní závěrka se rovněž předkládá burze při emisi cenných papírů obchodní společnosti. V neposlední řadě má účetní závěrka také funkci reprezentační neboť firma se tímto dokumentem prezentuje na veřejnosti a zvláště pak před svými akcionáři.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.