Úrok

Kdo by neznal úrok? Zvláště, v dnešní době, kdy převážná většina lidí má nějakou půjčku, hypotéku či leasing. A není to jen otázka jednotlivců, nýbrž celých obchodních společností. Úrok je s tímto neodmyslitelně spjat a své kořeny má snad se samotným vznikem finančních půjček kdysi dávno. Obvykle v praxi jde jen o to, jak vysoký daný úrok je.

Úrok se dá charakterizovat jako peněžitá odměna za půjčení peněz, tedy finančních prostředků. Je to pochopitelné. Ten, kdo poskytuje půjčku, dává k dispozici jistou službu a chce za ni dostat zaplaceno. Jeho odměnou pak je sjednaný úrok. Předem jsou s tímto srozuměny obě strany, které ve smlouvě úrok potvrzují. Jde tedy o jednoduchou záležitost.

Úrok – věřitel a dlužník

Každý úrok je otázkou dvou stran. Na jedné straně je věřitel a na druhé dlužník. Věřitel půjčí dlužníkovi (poskytne úvěr) finanční částku, se kterou může dlužník disponovat. Do předem sjednané lhůty musí být půjčka vrácena, a to společně s navýšením, což je onen úrok. Pokud správně proběhnou tyto uvedené skutečnosti, je vše v pořádku a úrok je odměnou věřiteli.

Úrok – zhodnocení peněz

Úrok má tedy svůj smysl. Pokud stále někdo přemýšlí nad jeho významem, zde je krátké objasnění. Věřitel má přebytečné finanční prostředky a chce je logicky zhodnotit. Jednou z variant je poskytnutí půjčky. Jde o běžnou službu a za každou službu na trhu se platí. Tady poplatek představuje úrok. Navíc, věřitel po dobu, než bude půjčka splacena nemůže s těmito penězi jinak disponovat a i proto má nárok na nějakou kompenzaci čili úrok.

Rozumná výše úroku

Při každém sjednávání půjčky (jakéhokoliv druhu úvěru) je dobré si všímat důležitých detailů. Úrok je jedním z nich. Nějaký úrok je ve smlouvě vždy a jde o to, aby jeho výše byla v rozumné výši. Tedy ne moc přemrštěný úrok, ale také ne příliš nízký úrok. Banky už v současnosti nabízejí přijatelné podmínky a u mimobankovních půjček je dobré se mít na pozoru.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.