Úroková sazba

Úroková sazba je běžným názvoslovím ve světě bankovnictví, finančnictví a obchodních transakcí. Může se zdát, že s tímto pojmem se setkávají především lidé z branže, ovšem při bližším pohledu se úroková sazba dotýká každého subjektu a každého jedince, který si vzal nějaký úvěr, tedy půjčku. Úroková sazba může významně ovlivnit celý proces půjčení a splácení peněz.

Úroková sazba je, obecně vyjádřeno, měřítko ceny peněz. Co to vlastně znamená? Tak tedy, každá úroková sazba představuje procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Zkráceně se tomu také říká úrok, i když ten sám o sobě má svůj vlastní význam. Úroková sazba je tedy nedílnou součástí každé úvěrové smlouvy, která je mezi stranami uzavřena.

Úroková sazba jasně definuje

Každá úroková sazba jasně definuje celkový úvěr. Určuje, kolik z půjčené částky musí dlužník za předem dohodnutou dobu věřiteli za půjčku zaplatit. Jakmile je jednou ve smlouvě o půjčce úroková sazba stanovena, nelze ji jednostranně měnit. Věřitel i dlužník ví od samotného začátku jaké výše úroková sazba dosahuje a s tímto vědomím také uzavírají smlouvu o poskytnutí úvěru.

Úroková sazba a její stanovení

Úroková sazba se nedefinuje jen tak od oka. Aspoň ne v oficiálních bankách. Její stanovení má své důvody. Úroková sazba se odvíjí od následujících faktorů. Čistá úroková sazba plyne z lidské preference nynější spotřeby před pozdější. Další složkou je riziková prémie. Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci. Úroková sazba roste i vlivem očekávané inflace.

Vliv má i ČNB

Úroková sazba může být ovlivněna rovněž ze strany České národní banky (ČNB). Svým zásahem může stanovit, že podmínky, za kterých půjčuje prostředky komerčním bankovním domům nebo od nich přijímá volné peníze. I to je úroková sazba. Tyto transakce ovšem probíhají na vnitřním bankovním poli a přímo nezasahují do podmínek úvěrů pro občany či firmy.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.