Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) je jednou z možných forem právního statusu obchodní společnosti v České republice. Vedle v.o.s. máme ještě akciovou společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a komanditní společnost (k.s.). Veřejná obchodní společnost je tedy možnou alternativou pro založení firmy.

Veřejná obchodní společnost je rovněž vhodná pro malé a střední podnikání. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným není tato forma tak masivně rozšířena. Nicméně, veřejná obchodní společnost na českém podnikatelském trhu nechybí. Projděme si společně charakteristiku takového právního zakotvení obchodní společnosti.

Veřejná obchodní společnost jako právnická osoba

Veřejná obchodní společnost je sdružení minimálně dvou osob. Taková firma je založena výhradně pro podnikání jako právnická osoba. Veřejná obchodní společnost takto vystupuje jak vůči svým obchodním partnerům, tak státní správě i veřejnosti. Nejde tedy o fyzickou osobu. Pro svůj vznik má veřejná obchodní společnost podobné podmínky jako například s.r.o.

Veřejná obchodní společnost ručí vším

U společnosti s ručením omezeným je ručení pro podnikání omezeno. Veřejná obchodní společnost to má však jiné. Všichni společníci zde ručí za závazky solidárně a neomezeně. Tento fakt je třeba mít na zřeteli, než je veřejná obchodní společnost vůbec založena. Majitelé takové obchodní společnosti podstupují mnohem větší podnikatelské riziko, než ostatní podnikatelé.

I zde zápis do obchodního rejstříku

Veřejná obchodní společnost začíná oficiálně existovat dnem, kdy byl proveden zápis do obchodního rejstříku, který dělá rejstříkový soud. Na to, aby veřejná obchodní společnost vůbec vznikla má velký vliv notář, bez něhož se zakladatelé (společníci) neobejdou. Je vskutku velmi dobré si rozmyslet, zda je pro vaše podnikání veřejná obchodní společnost tou nejlepší variantou.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.