Vklad do společnosti

Vklad do společnosti je jednou z prvotních věcí, které musí nastat pro samotný vznik obchodní společnosti. Samozřejmě, že pozdější vklady jsou rovněž možné a také se dějí, a to i v závislosti na tom, zda se mění složení vlastníků (společníků). Vklad do společnosti je hodnota se kterou firma nejen začíná své podnikatelské aktivity, ale rovněž na ní staví i v budoucnu.

Vklad do společnosti je prakticky řečeno souhrn všech hodnot vkládaných do obchodních společnosti. Je to logické opatření, žádná akciová společnost či společnost s ručením omezeným nemůže začínat s nulou. Vklad do společnosti tvoří její první jmění a nezbytné prostředky k činnosti. Rovněž určuje majetkový podíl jednotlivých společníků.

Vklad do společnosti nejsou jen peníze

Pochopitelně, že vklad do společnosti tvoří především peníze, zvláště, pokud se jedná o základní jmění. Nejsou to však jen peníze, co lze považovat za vklad do společnosti. Vklad může být jak hmotný tak nehmotný. Pro firmu jsou obvykle důležité i další věci, které buď musí nakoupit nebo je získá jako vklad do společnosti. Společníkům se tak více rozšiřují možnosti.

Peněžitý i nepeněžitý vklad do společnosti

Jak již částečně vyplývá z výše uvedených skutečností, je vklad do společnosti peněžitý i nepeněžitý. Peněžitá forma je srozumitelná. Nepeněžitou formu mohou tvořit věci, které lze pro firmu hospodářsky využít. A tady je k dispozici větší škála priorit, které mohou v konečném důsledku mít vliv na vklad do společnosti.

I nemovitost je vklad

Vedle finančních prostředků na bankovním účtu obchodní společnosti, je řada věcí, které tvoří majetek firmy. Ty právě mohou znamenat vklad do společnosti. Jde například o nemovitosti, cenné papíry, podnik jako takový nebo know-how. Vklad do společnosti tedy není svou formou výrazně omezen. Záleží na domluvě společníků, na jejich možnostech a potřebách obchodní společnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.