Všeobecná plná moc

Co představuje všeobecná plná moc? Sám název už ledaco napovídá. Když se řekne všeobecná plná moc, je víceméně jasné, že se nebude týkat jen tak obyčejné plné moci, ale většího rozsahu. Všeobecná plná moc dává opravdu velký rozměr působnosti. Tento fakt by měl mít na zřeteli jak ten, kdo takovou plnou moc uděluje, tak i ten, kdo ji přijímá.

Všeobecná plná moc se tedy dá charakterizovat jako plná moc, která se vztahuje na všechny právní úkony. Taková všeobecná plná moc není časově omezená, je tudíž vydána na dobu neurčitou. Už to samo o sobě jasně vypovídá o tom, jak velkou míru odpovědnosti všeobecná plná moc dává. Je proto dobré k ní přistupovat s rozmyslem a důvěrou.

Všeobecná plná moc je právní úkon

Obecně je všeobecná plná moc právním úkonem na jehož základě dává zmocnitel třetí osobě (nebo třetím osobám) na vědomí, že zmocněný je oprávněn za něj jednat. V tomto případě jednat v plném zastoupení, tedy ve všech směrech a rozsahu. Všeobecná plná moc se obvykle sjednává tam, kde nestačí mít běžnou plnou moc (s omezením zastupování) a je nutné mít všechny pravomoci.

Všeobecná plná moc a dohoda

Všeobecná plná moc vzniká na základě dohody o plné moci. Taková dohoda je uzavřena mezi zmocnitelem a zmocněncem. Všeobecná plná moc pak dává zmocněnci oprávnění jednat za zmocnitele. Dohoda může být písemná i ústní. Všeobecná plná moc by měla být podložena písemnou dohodou o plné moci.

Plná moc může být vypověděna

Stejně tak, jak všeobecná plná moc vznikne, může i zaniknout. Je to logické. Všeobecná plná moc zaniká když jsou provedena právní jednání pro, které byla udělena, zmocněnec plnou moc vypoví, zmocnitel plnou moc odvolá nebo zmocněnec či zmocnitel zemře. Všeobecná plná moc dává obrovské pravomoci a přestože je obvykle na dobu neurčitou, nemusí platit věčně.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.