Vypořádací podíl

Víte, co je vypořádací podíl? Máte aspoň rámcovou představu? Tak trochu význam tohoto termínu napovídá už sám název – vypořádací podíl. A pochopitelně se úzce vztahuje k obchodnímu podílu ve společnosti, tedy firmě. Vypořádací podíl je oficiální termín, který se běžně používá a nejedná se tedy o nějaký hovorový výraz. Měl by tudíž být srozumitelný v okruzích, kterých se týká.

Vypořádací podíl se dá celkově shrnout jako plnění, které náleží společníkovi, jehož účast v obchodní společnosti zanikla. K zániku účasti ve společnosti může dojít z několika důvodů, nicméně nejčastější je prodej svého obchodního podílu či úmrtí společníka. Pak je čas na vypořádací podíl.

Vypořádací podíl nejen společníkovi

Jak je patrné z výše uvedené skutečnosti, vypořádací podíl se vztahuje v prvé řadě na bývalého společníka (spoluvlastníka) firmy. Není to však jediný případ. Vypořádací podíl je i vůči případným dědicům (společník například zemřel) či jeho právním nástupcům. Zákony takto myslí na všechny alternativy, jež mohou v praktickém životě nastat.

Vypořádací podíl z vlastního kapitálu

Vypořádací podíl není jen finanční částka, kterou může určit kdokoliv jakkoliv. Má své dané pravidlo. Je to vcelku snadné. Vypořádací podíl a jeho výše se stanoví z vlastního kapitálu. Tedy z jmění, které firma vlastní a které svou podnikatelskou činností zhodnotila. Konkrétní výše tedy může být i několikanásobně větší, než činil vklad společníka při zakládání společnosti.

Splatnost je rovněž dána

Kdy vyřídit vypořádací podíl? Záleží na domluvě nebo jiných okolnostech? Oficiálně je vypořádací podíl splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky. Nejde tedy samotné vypořádání oddalovat či záměrně prodlužovat. Dotčená osoba, které by se vypořádací podíl týkal by mohla právem svůj nárok vymáhat.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.