Výroční zpráva

Výroční zpráva, věc o které je slyšet celkem často a lidé mnoha profesí s ní přichází přímo či nepřímo do styku. Pro někoho představuje výroční zpráva poměrně známý dokument a jiný má jen okrajové povědomí o co se vlastně jedná. V každém případě je výroční zpráva běžnou součástí fungování firem a pravidelně se zpracovává. Jak je to tedy s ní doopravdy.

Výroční zpráva je dokument mapující vývoj firmy za fiskální rok. Ve svém obsahu zde obchodní společnost uvádí nejen fakta o stavu firmy, ale vše zpracovává i s ohledem na svou prezentaci na veřejnosti. Výroční zpráva se zveřejňuje, proto svým způsobem také představuje marketingový nástroj. Přípravě a zpracování je tedy vhodné věnovat maximální pozornost.

Výroční zpráva a její obsah

A co vlastně tvoří obsah takového dokumentu? Výroční zpráva podává informace o finanční situaci obchodní společnosti, podnikatelské činnosti s výsledcích hospodaření za konkrétní účetní období. Výroční zpráva se týká společností, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výroční zpráva se u takových firem tedy musí zpracovávat.

Výroční zpráva a komunikace

Výroční zpráva, jak už bylo výše řečeno, má svým způsobem co do činění s prezentací společnosti. Jde o účinný nástroj marketingové komunikace. Není divu. Firmy tady prezentují své cíle a plány, výroční zpráva obsahuje úspěchy podniku, informace o rozvoji, nových zákaznicích apod. Ta nejlepší podniková výroční zpráva je výsledkem pečlivé a promyšlené strategie.

Pravdivé informace jsou základ

Výroční zpráva představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů firmy. Předkládá se veřejnosti, institucím, akcionářům. Informace zde uváděny musí být vždy pravdivé a nezkreslené. Výroční zpráva má vliv na image společnosti a její důvěryhodnost. Ne nadarmo se každá výroční zpráva připravuje v delším časovém měřítku.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.