Zákaz konkurence

Co si představit pod pojmem zákaz konkurence? A je vůbec něco takového možné? Ano, v jistém slova smyslu to možné skutečně je. Dokonce na zákaz konkurence myslí i platná legislativa. Mnozí lidé často ani netuší, že zákaz konkurence se týká i jich, i když to mají třeba uvedeno ve svých smlouvách. Tak tedy, jak na zákaz konkurence vlastně nahlížet?

V obchodním zákoníku zákaz konkurence omezuje podnikání a částečně i závislou činnost společníků nebo členů orgánů společnosti. Jednoduše řečeno, zákaz konkurence dbá na to, aby někdo ze společníků firmy nepodnikal v tom samém oboru ještě v jiné firmě a tedy nepracoval i pro konkurenci. Vychází se z toho, že dotyčný člověk může být společníkem i ve více firmách, což samo o sobě ničemu neodporuje.

Zákaz konkurence nikdy neporušujte

Zákaz konkurence se nikdy nesnažte jakkoliv porušit či obejít. V případě prokázání porušení, je možno legálně uplatnit sankce vůči viníkovi. Ty mohou být i dost přísné. Zákaz konkurence je ve své podstatě nástroj, který umožňuje ochranu zájmů společnosti. Je normální, že společnost (firma) má nějaké své cíle a zájmy a chce, aby její lidé pracovali v souladu s těmito zájmy.

Zákaz konkurence nepodceňujte

V žádném případě nepodceňujte zákaz konkurence. Je vhodné, když jsou podmínky ve smlouvě jasně specifikovány, aby později nedošlo ke sporům čím už se porušuje zákaz konkurence a čím ještě ne. Jestliže totiž společnosti porušením zákazu konkurence vznikne škoda, může se firma domáhat její náhrady. Náhrady pak mohou dosáhnout i mnohatisícových hodnot.

Problémům se dá snadno předejít

Aby zákaz konkurence nebyl porušován a nedošlo v budoucnu k různým problémům, je vhodné tomu předcházet. Především dobře ošetřenými smluvními podmínkami a také jistou profesní etiketou všech společníků. Zákaz konkurence neexistuje jako represivní věc, ale jako preventivní ochrana podnikatelských zájmů firmy a jejich majitelů, tedy společníků.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.