Základní kapitál

Základní kapitál je jednou ze stěžejních věcí každé firmy, každé společnosti. Nelze se bez něho obejít a dokonce zákon stanovuje či doporučuje jakou minimální částku by měl základní kapitál tvořit. Zkušení podnikatelé a živnostníci, jichž se to týká, s tím mají své zkušenosti, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí při vzniku firmy. Méně zkušeným se pokusíme pojem trochu osvětlit.

Základní kapitál je de facto i de jure základním jměním společnosti. Tedy soukromé či státní firmy. Vzniká již se samotným založením společnosti a pro tento účel je zřízen u příslušné banky (dle vlastního výběru) firemní účet. Je pochopitelné, že firma základní kapitál nezbytně potřebuje, aby mohla vůbec rozjet své podnikání a měla na čem stavět v budoucnu.

Základní kapitál patří společnosti

Jak už bylo uvedeno výše, základní kapitál je takovým prvním finančním pilířem firmy. Po jeho složení při zakládání podnikatelského subjektu plně patří společnosti. Základní kapitál je tvořen jednotlivými vklady zakladatelů společnosti (případně dalšími vklady v průběhu podnikání, pak se jeho výše samozřejmě mění). Jde tedy vlastně o finanční podporu stability podniku jeho vlastníky – jednotlivými společníky.

Základní kapitál je nutný ze zákona

Zřídit základní kapitál je logické, firma potřebuje do začátku nějaké finanční prostředky. Nicméně ani zákon toto nenechává náhodě (zda ano či ne) a přímo stanovuje, kdy je základní kapitál povinný. Tak tedy, základní kapitál je povinný u společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), komanditní společnosti (k.s.) a akciové společnosti (a.s.). U prvních dvou je doporučená minimální výše 200 tisíc korun, u té třetí pak 2 miliony korun.

Skládá se při založení společnosti

A kdy je nejvhodnější doba zřídit základní kapitál? Tady není na co čekat, ba se ani nesmí otálet, jinak se nepohnete dál. Základní kapitál se skládá při zakládání společnosti, a to na bankovní účet společnosti. Jeho správu má na starosti pověřený společník, obvykle jednatel. Ostatně notář vás sám upozorní na tuto povinnost, když bude připravovat podklady pro vznik nové společnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.