Založení akciové společnosti

Co je třeba udělat pro založení akciové společnosti? Vcelku nic až tak moc náročného a s dobrou přípravou může všechno proběhnout bez komplikací. Samozřejmě, že k založení akciové společnosti velkou měrou přispívá svou prací notář, aspoň v první fázi je doslova klíčový. Projděme si tedy společně založení akciové společnosti po faktické stránce.

Založení akciové společnosti je obvykle krokem, kdy se podnikatelské aktivity dostávají do vyšší fáze a forma společnosti s ručením omezeným (nejčastější varianta) již nestačí pro praxi. K založení akciové společnosti mohou být fyzické i právnické osoby (může být i jen jedna právnická osoba). Co je tedy klíčové pro založení akciové společnosti?

Založení akciové společnosti – zakladatelská smlouva

Postup pro založení akciové společnosti je hodně podobný jako u jiné obchodní společnosti. Bodem číslo 1 je vypracování zakladatelské smlouvy, kterou na základě dodaných podkladů a v souladu se zákonnými podmínkami vypracuje notář. Založení akciové společnosti tímto pochopitelně ještě nekončí. Legislativa vyžaduje i další věci.

Založení akciové společnosti – stanovy a vklady

Založení akciové společnosti pokračuje zhotovením stanov akciové společnosti. Bez stanov akciovka nemůže vzniknout. U banky je nutné zřídit účet na který zakladatelé splatí své vklady a vznikne tak základní kapitál budoucí akciové společnosti. Založení akciové společnosti s sebou nese rovněž kolektivní rozhodnutí o založení a stanovách.

Způsoby založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti má své způsoby. Jednorázové, tedy bez veřejné nabídky akcií a postupné, tudíž s veřejnou nabídkou akcií. Založení akciové společnosti je plně dokončeno v okamžiku, kdy rejstříkový soud provede zápis do obchodního rejstříku. Tímto dnem akciová společnost oficiálně vzniká a může plně provádět své podnikatelské aktivity.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.