Založení družstva

Založení družstva a jak na to? Ani u této formy organizační složky se není třeba obávat náročných úkolů. Založení družstva vyžaduje určité postupy, ale svou náročností se zhruba vyrovnají podmínkám u společnosti s ručeným omezeným či akciové společnosti. Projděme si tedy společně co všechno je třeba k založení družstva podstoupit.

Založení družstva stojí v počáteční fázi na přípravném výboru. Ten zveřejní úmysl založení družstva a připraví návrh stanov. Stanovy hrají důležitou roli, bez nich nemůže k založení družstva vůbec dojít. Přípravný výbor rovněž určí osobu pro přijímání přihlášek zájemců o členství v družstvu. Družstvo musí mít aspoň pět členů.

Založení družstva – ustavující schůze

K samotnému založení družstva je velmi důležitá ustavující členská schůze. Tuto schůzi organizují svolavatelé a zúčastněné osoby se zároveň pokládají za zakladatele družstva. Právo hlasovat na členské schůzi vzniká podáním přihlášky do družstva. Založení družstva je s ustavující schůzí přímo spjaté a bez tohoto kroku nelze družstvo založit.

Založení družstva do obchodního rejstříku

Založení družstva musí potvrdit rejstříkový soud, a to tím, že takovou nově vznikající organizaci zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo družstva. Dnem zápisu je založení družstva plně dokončeno a družstvo může oficiálně vyvíjet veškeré své aktivity. Založení družstva tedy vskutku nepředstavuje velký administrativní problém.

Družstvo jako svépomoc

Při založení družstva je dobré si uvědomit některé základní skutečnosti. Účelem družstva je svépomoc a vzájemná podpora členů (družstevníků). Družstvo za závazky odpovídá celým svým majetkem. K založení družstva by tedy měl docházet po zralé úvaze a s jasným plánem činnosti. Družstvo má sloužit především svým členům a aktivity by měly být podnikány s přihlédnutím na tuto skutečnost.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.