Založení evropské společnosti

Samotné založení evropské společnosti nemusí být nic složitého a strašného. Právní ustanovení umožňuje několik variant pro založení evropské společnosti a z toho důvodu se dá snadno přizpůsobit konkrétní situaci. Evropská společnost je nadnárodní forma podnikání a jako taková se trochu vymyká běžným národním standardům v České republice. To však nijak neomezuje.

Založení evropské společnosti má tedy několik jasně daných podob. Zakladatelé se tedy mohou vázat na svou konkrétní situaci. Založení evropské společnosti je svým způsobem podobné založení jiných národních obchodních společností. Podívejme se tedy společně na detailní možnosti, jenž zde evropské právo stanoví.

Založení evropské společnosti fúzí

Jedna z možností je založení evropské společnosti fúzí dvou a více akciových společností nebo evropských společností, které jsou založeny podle práv Evropské unie. Na to navazuje další varianta, a to založení evropské společnosti jako holdingové společnosti nad dvěma či více stávajícími akciovými společnosti, evropskými společnosti nebo společnostmi s ručením omezeným.

Založení evropské společnosti jako dceřiné společnosti

Založení evropské společnosti je také možné formou dceřiné společnosti minimálně dvou společností. Rovněž zákon umožňuje založení evropské společnosti jako dceřiné společnosti jiné evropské společnosti. Jednoduchou možností je i přeměna stávající akciové společnosti na evropskou společnost. Jak je vidět, poměrně slušná nabídka pro založení evropské společnosti.

Na „zelené louce“ založit nelze

Založení evropské společnosti není možné tzv. na zelené louce. Vždy tato operace musí proběhnout v rámci reorganizace již existujících forem podnikání. Ostatně, výše uvedené druhy založení evropské společnosti dávají na toto jasnou odpověď a navíc skutečně umožňují výběr té nejvhodnější varianty pro konkrétní potřeby zakladatelů.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.