Založení evropského hospodářského sdružení

Založení evropského hospodářského sdružení nemusí nikoho děsit. Ve své podstatě jde o velmi podobný postup jako u akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným. Založení evropského hospodářského sdružení tudíž může proběhnout snadno a rychle a bez nějakých větších úskalí a nepředvídatelných situací. Podívejme se tedy jak na to.

Založení evropského hospodářského sdružení stojí v prvopočátku na jednoduché věci. Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pro založení evropského hospodářského sdružení je tedy klíčová ona zmíněné smlouva. Na ní všechno stojí a padá.

Založení evropského hospodářského sdružení - smlouva

Co obsahuje smlouva pro založení evropského hospodářského sdružení? Nic složitého. Smlouva musí obsahovat název firmy (označení EHZS), sídlo (pouze ve státech Evropské unie), předmět činnosti, označení člena (členů) sdružení, doba trvání sdružení (není-li uvedeno jinak, je na dobu neurčitou). Založení evropského hospodářského sdružení může poté zdárně pokračovat.

Založení evropského hospodářského sdružení – i bez zápisu

Založení evropského hospodářského sdružení je v něčem dokonce snazší. Písemná forma smlouvy o sdružení platí, ovšem nemusí být notářský zápis a ani nemusí být úředně ověřené podpisy. Jak už bylo uvedeno, založení evropského hospodářského sdružení je plně dokončeno dnem zápisu do obchodního rejstříku a ten provádí rejstříkový soud.

Žádné požadavky státu

Pro založení evropského hospodářského sdružení je klíčové evropské právo. Stát (každý v Evropské unii) nemůže klást žádné další požadavky. Založení evropského hospodářského sdružení by tudíž nemělo být nijak problematické a neúnosně dlouho trvající. Prakticky se jedná o poměrně jednoduchý právnický postup, který je založen na dohodě zakladatelů.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.