Založení komanditní společnosti

Pro založení komanditní společnosti je třeba udělat několik základních kroků, kterých není třeba se nějak obávat. Navíc, s většinou pomůže notář podobně jako u například u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Založení komanditní společnosti je tudíž otázkou krátkou času v řádu několika dní. Posuďte sami, zda se vyplatí do toho jít.

Založení komanditní společnosti je pochopitelně v prvním bodě věcí samotného složení zakladatelů (pozdějších vlastníků). Zakladatelem může být fyzická i právnická osoba. Pro samotné založení komanditní společnosti jsou přípustné obě varianty a proto se tak rozšiřuje prostor pro složení zakladatelů. Jak tedy dál v založení komanditní společnosti?

Založení komanditní společnosti – smlouva

Založení komanditní společnosti stojí na uzavření společenské smlouvy. Ta musí obsahovat následující údaje. Název firmy a sídlo, určení společníků – komplementáři a komandisté, předmět podnikání, výše vkladu. K založení komanditní společnosti musí mít společenská smlouva písemnou formu. Bez této smlouvy se nelze pohnout v celém procesu dál. Je klíčová.

Založení komanditní společnosti – rozdělení společníků

Určení společníků k založení komanditní společnosti nese i jejich rozdělení. Komandista je společník, který ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. Komplementář je společník, který ručí celým svým majetkem. Komplementářem je jen osoba, jenž splňuje podmínky k provozování živnosti. Tady se založení komanditní společnosti trochu liší od založení jiné formy obchodní společnosti.

Zápis do obchodního rejstříku

Samotné založení komanditní společnosti podléhá rovněž zápisu do obchodního rejstříku. Ten provádí rejstříkový soud. Tady jsou pravidla stejná jako u jiných obchodních společností. Založení komanditní společnosti je tak oficiálně dokončeno dnem tohoto zápisu. Jakmile je komanditní společnost zapsána v obchodním rejstříku, úředně vznikla a může provozovat své podnikatelské aktivity.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.