Založení společnosti a její vznik

Založení společnosti a její vznik jsou vlastně první aspekty před realizací podnikatelských záměrů a samotným podnikáním. Nejprve je třeba podstoupit několik úředních a právních kroků, abyste měli svou obchodní společnost legálně na světě a potom můžete naplno spustit své záměry a plány. Založení společnosti a její vznik proto nelze podceňovat.

Založení společnosti a její vznik s sebou nese pár stupňů, které vedou k dosažení cíle. S většinou pomůže notář, bez něhož se stejně nelze obejít. Povězme si tedy níže jaké stupně obecně založení společnosti a její vznik obnáší. Rámcový přehled v mnohém usnadní první kroky budoucího podnikatelského subjektu.

Založení společnosti a její vznik – způsob založení

Známe několik způsobů založení firmy. Tak tedy, založení společnosti a její vznik se děje následovně. Systém volného založení – vzniká podpisem společenské smlouvy. Systém koncesní – musí být státní povolení. Systém normativní – uzavření společenské smlouvy a zápis do veřejné evidence. Založení společnosti a její vznik však není nic nepřekonatelného.

Založení společnosti a její vznik – právní úkony

Pro založení společnosti a její vznik jsou dány jasné právní úkony. Jde o společenskou smlouvu, zakladatelskou smlouvu, stanovy společnosti a zakladatelskou listinu. Není divu, že pro založení společnosti a její vznik se neobejdete bez notáře či i právního zástupce. Dobrý notář může všechny postupy podstatně urychlit a zjednodušit.

Úřední ověření podpisů

Založení společnosti a její vznik přímo souvisí s tím, aby bylo všechno podle zákona a nezpochybnitelné. I proto je nutné úřední ověření podpisů osob, které obchodní společnost zakládají. To ostatně může rovněž udělat notář. Založení společnosti a její vznik je dovršeno dnem, kdy společnost oficiálně vzniká, a to jeve chvíli zapsání do obchodního rejstříku.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.