Založení veřejné obchodní společnosti

Založení veřejné obchodní společnosti by pro nikoho nemělo představovat nic tak moc složitého. Prakticky se celý proces velmi podobá založení například společnosti s ručením omezeným. Založení veřejné obchodní společnosti může s pomocí notáře proběhnout hladce a rychle, a to k plné spokojenosti společníků – zakladatelů.

Založení veřejné obchodní společnosti dnes již není nic hrozného. Zakladateli mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Fyzická osoba musí splňovat podmínky pro provozování dané živnosti. Založení veřejné obchodní společnosti v určitém směru urychlí notář, který vypracuje první „stavební kameny“ budoucí obchodní společnosti.

Založení veřejné obchodní společnosti - smlouva

Také pro založení veřejné obchodní společnosti je klíčová společenská smlouva (onen první stavební kámen). Tu vypracuje notář na základě dodaných podkladů a informací od společníků – zakladatelů. Bez společenské smlouvy není založení veřejné obchodní společnosti možné. Společníci tedy mohou první kroky sami výrazně urychlit.

Založení veřejné obchodní společnosti – náležitosti smlouvy

Založení veřejné obchodní společnosti tedy stojí a padá se společenskou smlouvou. Co všechno musí obsahovat? Je to snadné: název firmy a její sídlo, určení společníků, předmět podnikání, podpisy. Společenská smlouva musí být v písemné formě. S tímto dokumentem je již samotné založení veřejné obchodní společnosti jednoduché.

Zápis do obchodního rejstříku

Vedle uzavření společenské smlouvy je k založení veřejné obchodní společnosti rovněž nutné vlastnit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti. Založení veřejné obchodní společnosti je komplexně dokončeno dnem zápisu do obchodního rejstříku. Tento zápis provádí rejstříkový soud na základě žádosti o zápis, který podávají společníci – zakladatelé.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.