Živnostenská kontrola

Živnostenská kontrola už sama o sobě dává vědět v čem vlastně spočívá její náplň a celkový význam. Člověk ani nemusí mít hlubší povědomí o tomto slovním spojení a aspoň rámcově si umí představit o čem je řeč. Živnostenská kontrola tak obecně není zase tak vzdáleným výrazem, a to ani u těch společenských vrstev jichž se to vlastně vůbec netýká.

Co tedy ona pověstná živnostenská kontrola dělá? Obecně se její náplň dá charakterizovat tak, že sleduje plnění povinností stanovených živnostenským zákonem. Je zde naprosto jasné, že živnostenská kontrola se dotýká živnostníků, podnikatelů, jejich předmětu podnikání a firem. Stát si touto činností hlídá dodržování zákonů a norem.

Živnostenská kontrola živností

Živnostenská kontrola kontroluje zda se dodržují podmínky provozování živnosti, které jsou obsaženy v koncesní listině. Pro výkon některých živností musí mít podnikatel řádnou koncesi. Bez ní by nemohl legálně podnikat v daném oboru. Koncese vystavuje živnostenský úřad, který rovněž poradí, jakých oborů se to týká. Živnostenská kontrola je pak určitým nástrojem pro legální praktický provoz.

Živnostenská kontrola součástí úřadu

Jak už sám název napovídá, je živnostenská kontrola nedílnou součástí živnostenského úřadu. Právě zaměstnanci živnostenských úřadů provádějí kontrolní činnost a vystavují patřičné závěry. Samozřejmě, že nejlepším výsledkem pro podnikatele je, když živnostenská kontrola shledá všechno v pořádku. Pak nic nehrozí a zkontrolovaná firma může zase pracovat v klidu dál.

I zde samozřejmě hrozí sankce

Živnostenská kontrola ovšem také může zjistit větší či menší nedostatky. Pak záleží na tom, jakého druhu nedostatky jsou. Za porušení podmínek řádného výkonu živnosti, které jsou obsaženy v koncesní listině, mohou být uplatněny i sankce. Pro toho, kdo má vše tak jak má být, není živnostenská kontrola žádnou hrozbou.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.