Zmocnitel

Slovo zmocnitel může na první pohled znít trochu krkolomně. Nicméně, je zmocnitel oficiální právní výraz české legislativy. Nejde tedy o nic složitého a těžko pochopitelného. Zmocnitel se objevuje vždy v souvislosti s plnou mocí a čistě teoreticky se jím může stát každý člověk. Je velmi pravděpodobné, že zmocnitelem jste už byli i vy, jen jste si to asi neuvědomili.

Zmocnitel je osoba, která oprávnila plnou mocí jinou osobu ke svému zastupování v určitých záležitostech. Již z toho je na první pohled patrné, že zmocnitel představuje jednu ze stran v konkrétním právním úkonu, a to v udělení plné moci. A není divu, že bez přehánění může být zmocnitel vskutku kdokoliv.

Zmocnitel se nechá zastupovat

Jakýkoliv zmocnitel se nechává zastupovat někým dalším. Zmocnitel (zastoupený) na základě právního úkonu plné moci, udílí oprávnění zmocněnci (zástupci) jednat ve vymezených záležitostech jeho jménem. Zmocnitel zde přímo charakterizuje daný rozsah pro zastupování a ten musí být v praxi dodržen a nepřekročen. Je proto dobré výběr zástupce nepodceňovat.

Zmocnitel pověří koho chce

Zmocnitel může zmíněným oprávněním pověřit jiné fyzické nebo právnické osoby k zastupování v daných záležitostech. Záležitost je sepsaná na základě oné plné moci. Zmocnitel přitom zvolí buď časové omezení (termínovanou plnou moc) pověření nebo bez časového omezení (na dobu neurčitou). Zmocnitel je ten, kdo má na začátku rozhodovací pravomoci a je jen na něm jak se o ně podělí.

Pověření může zaniknout

Zmíněné pověření, které zmocnitel udělil může pochopitelně i zaniknout. Jde o následující případy. Jsou provedeny věci pro, které bylo uděleno, zmocněnec plnou moc vypoví, zmocnitel plnou moc odvolá případně zmocněnec či zmocnitel zemře. Jestliže zmocnitel plnou moc odvolal, tak za něj zmocněnec může stále jednat, dokud se o tomto odvolání nedozví a pokud o tom neví ani třetí osoba vůči níž za zmocnitele jedná.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.