Zrušení a zánik společnosti

Stejně jako existuje založení společnosti, tak existuje i zrušení a zánik společnosti. Je to běžný jev tržního hospodářství. Firmy se rodí i končí. Důvodů pro zrušení a zánik společnosti může být celá řada, ale ty nejsou v tuto chvíli až tak důležité. Podstatné je, že kdy se rozhodnete ukončit činnost své firmy, musíte to provést dle zákona. Nestačí jen zastavit své podnikatelské aktivity.

Zrušení a zánik společnosti má zákonem daná pravidla. Pokud je nedodržíte může se stát, že vaše obchodní společnost bude dle zákona pořád oficiálně existovat a z toho pro vás vyplynou i důsledky (daně, DPH, EET apod.). Zrušení a zánik společnosti tudíž řešte opět s pomocí notáře, případně i právního zástupce. Na všechno je třeba doklad.

Zrušení a zánik společnosti – formy zrušení

Zrušení a zánik společnosti má své určené formy. Bez likvidace – jmění společnosti přechází na právního zástupce, podání návrhu na konkurs. S likvidací – společnost se zrušuje okamžikem vstupu do likvidace. Zrušení a zánik společnosti tak úzce souvisí s danými konkrétními okolnostmi. Nelze tedy nějak moc paušalizovat detailní postupy.

Zrušení a zánik společnosti – způsoby zrušení

A jaké jsou způsoby pro zrušení a zánik společnosti? Existují vlastně pouze dvě varianty, které vyplývají ze samotné praxe. Zrušení dobrovolné – dohodou všech společníků či rozhodnutím orgánu společnosti. Zrušení nucené – rozhodnutím soudu. Tak nebo tak, zrušení a zánik společnosti vede k ukončení působnosti dané firmy.

Výmaz z obchodního rejstříku

Zrušení a zánik společnosti nenastává ze dne na den. Oficiálně obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Tento právní úkon dělá rejstříkový soud. Teprve potom přestává firma skutečně existovat. Zrušení a zánik společnosti je závažným krokem, a proto je dobré si takové rozhodnutí řádně promyslet. Pokud však zrušení a zánik společnosti nařídí soud, není na výběr.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.