Delegace sídla firmy z virtuálních adres

Má vaše firma virtuální adresu?

Pokud ano, může se vám stát, že příslušný finanční úřad využije institutu delegace a vystěhuje vás jinam. Pochopitelně, že se nejedná o skutečné vystěhování, ale „jen“ o přemístění k jinému místnímu finančnímu úřadu. Od ledna 2015 se proti takovému rozhodnutí navíc nelze odvolat. V úvahu připadá jen žaloba u správního soudu.

O co tedy ve skutečnosti jde?

Tisíce firem využívá tzv. virtuálních adres nebo office-house, což je naprosto legální. Nejčastějším důvodem je, že podnikatelský subjekt nepotřebuje mít velké pronajaté kanceláře, snižuje náklady nebo chce jen prestižní adresu. Zároveň ale má své skutečné provozovny mimo uvedené adresy, na kterých oficiálně sídlí. Finanční úřad může v odůvodněných případech rozhodnout o delegování čili přestěhování takových firem. Důvody pro vystěhování jsou povahy hospodárné a účelné. Jestliže tedy jste podle adresy patřili ke správci daně třeba Praze, po změně můžete patřit např. Benešovu (jestliže tam máte svou provozovnu). Před samotným rozhodnutím dělají úředníci šetření na místě a teprve pak vydají konečný verdikt.

Jen v Praze tak již bylo zkontrolováno zhruba sedm set firem a asi stovka byla „vystěhována“ jinam. Odhadem se institut delegace může týkat několika tisíců podnikatelských organizací. V konečném důsledku bude vaše firma i nadále sídlit na virtuální adrese, ale bude spadat pod jiného správce daně. Delegace se provádí jak z moci úřední, tak i na žádost samotné firmy. Zároveň se delegace může vztahovat na všechny druhy daně nebo jen na některé druhy daně.

Může se delegace týkat i vaší firmy?

Šetření úředníků ve firmách chce svůj čas, nicméně za rok za dva již můžete podávat daňové přiznání k úplně jinému finančnímu úřadu než doposud.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.