Místní příslušnost u daňových kontrol se možná změní

Víte, co to znamená, když se řekne místní příslušnost u daňových kontrol? Jednoduše vyjádřeno, se to dá charakterizovat tak, že každá firma, každý poplatník daně, je evidován u konkrétního finančního úřadu a ten může u něj provádět daňové kontroly. Z toho také logicky vyplývá, že ve větších městech, kde je mnoho podnikatelských subjektů, je mnohem menší šance (často téměř nulová), že právě u vás nějaká kontrola vůbec kdy nastane. Takový stav se nelíbí ministerstvu financí a chce ho změnit.


Uvedené ministerstvo navrhuje změnit stávající pravidlo v tom smyslu, že daňovou kontrolu by mohl provádět jakýkoliv finanční úřad a celní úřad, a to kdekoliv. Na kontrolu pražské firmy by tak mohli přijít např. úředníci z Ostravy. Ministerstvo financí si od toho slibuje větší efektivitu v potírání daňových úniků. Zatím jde jen o návrh a bude záležet na zákonodárcích, zda bude uveden v platnost.


Podle nového pravidla by tedy všechny finanční úřady měly celostátní územní působnost pro účely provádění vyhledávací činnosti a kontrolních postupů. V ostatní agendě by zůstala zachována současná územní působnost. Změna je konkrétně navržena u místní příslušnosti správce daně, možnosti správce daně provádět úkony mimo obvod své územní působnosti, možnosti správce daně dokončit daňovou kontrolu po změně místní příslušnosti a sídla daňového subjektu. Výsledky těchto změn se mají projevit především u správy daně z přidané hodnoty. Návrh počítá s účinnosti změny od 1. července 2016.


Momentálně stále platí místní příslušnost konkrétních finančních úřadů. Na „jejich území“ je větší či menší počet daňových subjektů (firem) a proto je velmi rozdílná možnost daňových kontrol. Úředníci zkrátka nemohou zvládnout vše tak, jak si ministerstvo financí představuje. V Praze, Ostravě, Brně a dalších větších obvodech finančních úřadů, je šance na daňovou kontrolu prakticky nulová. Zda se to změní, se teprve pozná.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.