Povinné informace na internetu

Internetový prostor již dávno ovládl veškeré dění moderního světa. K pracovním či soukromým účelům ho využíváme prakticky všichni a dost často se tyto pojmy vlastně smazávají. Zákonodárci pamatují na to, že podmínky na internetu (kde si každý může skoro dělat co chce) musí být aspoň v určitých ohledech regulovány. Není se moc co divit, že jsou mimo jiné stanoveny povinné údaje, které musí firmy a organizace zveřejňovat.

Toto opatření má bezpochyby za cíl zajistit, že každý se dopátrá pravdivých údajů, sníží se riziko nepoctivých a podvodných subjektů. Na povinné informace je zaměřen zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

O co se tedy přímo jedná? Není to nic zvláštního ani složitého a v podstatě to žádnou firmu příliš nebude zatěžovat. Povinné údaje jsou následující – název firmy, sídlo firmy, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo (IČ) firmy. Rovněž se zveřejňují informace, které mají společnosti na svých obchodních listinách, účetní závěrka, pozvánka na valnou hromadu, příslušnost ke koncernu, pozvánka na členskou schůzi družstva. Povinnost se vztahuje na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, filiálky zahraniční kapitálové společnosti, pobočky zahraničního družstva, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti.

Na plnění povinnosti dohlíží rejstříkový soud. Pořádková pokuta může dosáhnout až částky 100 000 Kč, pokud firma neplní povinnosti průběžného uveřejňování povinných skutečností umožňující dálkový přístup (tedy internet). Za opakované neplnění může rejstříkový soud společnost zrušit.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.