ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Ilustrační foto

Notariusz

Najpierw należy spotkać się z notariuszem, który sporządza akt notarialny założenia spółki. Na spotkanie z notariuszem na pewno lepiej jest umówić się wcześniej. Ważne jest, aby przygotować następujące informacje:

 • nazwa spółki
 • siedziba spółki
 • przedmiot działalności
 • informacje o wspólnikach + miejsce zamieszkania
 • kto reprezentuje spółkę + miejsce zamieszkania
 • jaki będzie kapitał zakładowy (min. 200 000 CZK)

W przypadku nazwy spółki zalecamy przejrzenie rejestru handlowego i sprawdzenie, czy nazwa nie jest już używana przez inną spółkę. Nazwa spółki musi zostać uwierzytelniona przez notariusza. W Ostrawie jest wielu notariuszy, więc istnieje możliwość wyboru. Lista notariuszy w Ostrawie i okolicach.

W przypadku siedziby spółki nie ma potrzeby podawania pełnego adresu podczas zapisu, a jedynie gminę. W ten sposób można zaoszczędzić pieniądze, jeśli w przyszłości nastąpi zmiana siedziby firmy. Jest to powszechnie stosowane, na przykład w Pradze, gdzie jako siedziba jest wymieniona tylko Praga. Jeśli siedziba zostanie zmieniona w Pradze, nie potrzeba już chodzić do notariusza. Alternatywnie istnieje inna możliwość, mianowicie wykorzystanie wirtualnej siedziby. Nasza firma oferuje tę usługę konkretnie w Ostrawie.

Notariusz może również zapytać, ile potrzeba kopii. Uwaga, potrzeba min. 2 kopie, ale nie więcej. Kopia kosztuje około dwóch tysięcy koron. Jedną kopię mają wspólnicy, a drugą należy przekazać w sądzie podczas rejestracji. Potrzeby jest jeszcze wariant dla urzędu ds. prowadzenia działalności i banku. W tym celu wystarczy odpis (oficjalnie poświadczona kopia), która kosztuje tylko 30 CZK / stronę. Należy więc poprosić notariusza o dwie kopie i dwa odpisy.

Wpis u notariusza kosztuje około 4000 CZK. Od notariusza można uzyskać wypis z rejestru karnego.

Do założenia firmy potrzeba także oświadczenia pod przysięgą reprezentantów firmy i oświadczenie administratora wkładu. Może je przygotować notariusz, ale oczywiście to kosztuje.

Oświadczenie pod przysięgą musi być oficjalnie poświadczone. Oczywiście można to zrobić bezpośrednio u notariusza. Jeśli chodzi o oświadczenie administratora wkładu, można je również oficjalnie poświadczyć, chociaż nie jest to warunkiem. W oświadczeniu pod przysięgą należy oświadczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie pełnieniu funkcji reprezentowania. W przypadku administratora wkładu należy wybrać jedną osobę, na przykład wspólnika, któremu powierzono złożenie kapitału zakładowego w banku.

Bank, kapitał zakładowy

Następnie należy udać się do banku, gdzie potrzeba otworzyć konto, aby wpłacić kapitał zakładowy.

Po złożeniu kapitału zakładowego (np. 200 000 CZK) bank wydaje potwierdzenie złożenia wkładu. Jest potrzebne później do rejestracji w sądzie.

RADA: Jeśli klient nie ma finansów na kapitał zakładowy, może pożyczyć pieniądze na 5-7 dni roboczych. Cena takiej usługi wynosi od 4000 – 6000 CZK.

Siedziba spółki

Do założenia firmy potrzebna jest również zgoda właściciela nieruchomości (biura, mieszkania). Takie oświadczenie musi być poświadczone urzędowo (CzechPoint).

Jeśli klient jest właścicielem nieruchomości, jest to najłatwiejsze. Należy wypełnić, poświadczyć urzędowo i przekazać przy rejestracji w sądzie. Jeśli klient wynajmuje, musi pomyśleć o tym, jak długo planuje tam być, ponieważ każda zmiana niesie za sobą opłaty w sądzie. Wariantem jest także ustanowienie wirtualnej siedziby. W takim przypadku wnosi się roczną opłatę firmie, która zapewnia firmie klienta siedzibę i przesyła korespondencję.

Urząd ds. Działalności Gospodarczej

Kolejnym potrzebnym dokumentem jest wyciąg z Urzędu ds. Działalności Gospodarczej. W tym urzędzie należy się zarejestrować. W przypadku prowadzenia wolnej działalności gospodarczej rejestracja jest najprostsza. Listę typów działalności można znaleźć tutaj lub bezpośrednio w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej wydrukowaną na formularzu. W takim przypadku działalność jest tylko zgłaszana.

Aby się zarejestrować należy mieć:

 • odpis aktu założycielskiego patrz notariusz
 • zgoda na umieszczenie siedziby
 • wyciąg z katastru nieruchomości
 • wypełnić jednolity formularz rejestracyjny i załącznik bezpośrednio w urzędzie.

Za rejestrację należy uiścić opłatę w wysokości 1000 CZK. Rejestracja trwa dwa dni. Potem należy odebrać wyciąg. Na tym wyciągu jest ważne tak zwane RZP ID, które należy wypełnić do wniosku o rejestrację w sądzie.

Urząd ds. Działalności Gospodarczej w Ostrawie znajduje się pod adresem:

MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Telefon: 599 444 444

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Wtorek 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Środa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Czwartek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Piątek 8:00 - 11:00  

RADA: Aby urzędnicy z Urzędu ds. Działalności Gospodarczej chętnie pomogli podczas wypełniania formularza, należy iść do urzędu tylko w dniach i godzinach urzędowania, w miejscu siedziby firmy, w formularzu wypełnić wszystko, co rozumiesz, a następnie udać się do urzędnika.

Rejestracja w sądzie

Rejestracja firmy w Sądzie Okręgowym (Ostrawa). Do rejestracji potrzebny jest wypełniony wniosek o rejestrację. Wniosek o rejestrację i instrukcje jego wypełnienia są dostępne na stronie justice.cz.

Ponadto należy zeskanować akt notarialny i oświadczenia pod przysięgą do .PDF i nagrać je na CD. Zaleca się wykonanie tego we własnym zakresie, ponieważ taka usługa w Sądzie Okręgowym w Ostrawie kosztuje około 60 CZK / stronę.

Przed podaniem wniosku i wszystkich dokumentów należy upewnić się, że przygotowane są wszystkie dokumenty:

 • Akt notarialny 2 szt. (1 szt. fizycznie, 1 szt. na CD)
 • Zgoda na siedzibę spółki 1 szt.
 • Wyciąg z rejestru nieruchomości 1 szt.
 • Oświadczenie pod przysięgą 4 szt.(2 szt. fizycznie, 2 szt. na CD)
 • Wypis z rejestrów karnych reprezentanta 2 szt.
 • Oświadczenie administratora wkładu 1 szt.
 • Dowód zapłacenia wkładu 1 szt.
 • Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw 1 szt.

(Jest to przykład niezbędnych dokumentów spółki, w której jest dwóch reprezentantów. Jeśli reprezentant jest jeden, wystarczą tylko dwa oświadczenia pod przysięgą i jeden wyciąg z rejestru karnego.)

W przypadku rejestracji spółki do wniosku potrzeba wykupić znaczki za 6000 CZK. Po złożeniu wniosku sąd ma 5 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku. Powiadomienie może być wysłane pocztą lub można go odebrać osobiście. W takim przypadku należy powiadomić o tym kancelarię sądu.

Jeżeli wszystko jest w porządku, sąd wyda decyzję o rejestracji w rejestrze handlowym. Co oznacza, że klient otrzyma REGON firmy i może rozpocząć działalność.

W przypadku, gdy został popełniony błąd lub brakuje jakiegoś dokumentu, sąd może wezwać do dostarczenia dokumentów. Może się zdarzyć, że zostanie wykryty poważny błąd, np. w projekcie. Jest to denerwujące, ponieważ należy ponownie złożyć wniosek naprawczy i nakleić znaczki za kolejne 2 000 CZK.

Sąd Miejski w Ostrawie znajduje się pod adresem:

Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

Godziny otwarcia:

Pon. 07:00 - 15:30
Wt. 07:00 - 15:30
St. 07:00 - 15:30
Czw. 07:00 - 15:30
Pt. 07:00 - 14:00
07:00 - 15:30 (kancelaria)

Po rejestracji w rejestrze handlowym

Rejestracja w rejestrze handlowym nie jest jeszcze końcowym etapem, ale ważna część jest już zakończona. Teraz pozostaje tylko doręczyć postanowienie sądu do banku, w którym został złożony kapitał zakładowy i odblokować. Pieniądze można wybrać, przenieść lub otworzyć konto firmowe i przelać środki. Ponadto w ciągu miesiąca klient jest zobowiązany do zarejestrowania firmy w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, który znajduje się w Ostrawie Přívoz pod adresem:

Jurečkova 940/2
700 39 OSTRAVA PŘÍVOZ

Ile to wszystko kosztuje

Przybliżony całkowity koszt otwarcia spółki wynosi około 11 800 CZK.

 • Notariusz – ok. 4 000 CZK
 • Urząd ds. Działalności Gospodarczej – 1000 CZK
 • Opłaty sądowe – 6000 CZK
 • Odpisy, poświadczenie – do 800 CZK

Otwarcie firmy pod klucz

Spółkę można również założyć pod klucz z fachową pomocą. Z takich usług skorzystają zwłaszcza ci, którzy nie mają czasu lub wolą dodatkowo zapłacić za wszystko, aby wszystko zostało zorganizowane i załatwione. Ceny takich usług są różne.

Formularz kontaktowy

Prześlij zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.