Družstvo

Jistou formou obchodní společnosti je družstvo. Aspoň v přeneseném slova smyslu by se to tak definovat dalo. Jak už z termínu družstvo vyplývá, nejedná se o nic nového neboť družstvo u nás existovalo již mnoho let zpětně. A samotný smysl takové organizace se neváže jen na obecnou představu zemědělského podniku. Podívejme se tedy společně na družstvo.

Družstvo se dá dost dobře oficiálně charakterizovat jako organizace jejímž účelem je svépomoc a vzájemná podpora členů. Takovým příkladem může být třeba bytové družstvo apod. Každé družstvo je právnickou osobou, nemůže oficiálně vystupovat a fungovat jako fyzická osoba. Některé věci má pak družstvo podobné jako klasické obchodní společnosti.

Družstvo jako společenství

Každé družstvo je v podstatě forma společenství neuzavřeného počtu osob (členů družstva) založené pro účely podnikání. Z tohoto důvodu lze na družstvo vlastně pohlížet jako na obchodní společnost. Družstvo musí mít minimálně pět členů, maximální hranice není stanovena. Družstvo má pochopitelně své představitele (představenstvo) a své stanovy. Bez stanov nemůže fungovat.

Družstvo má plnou zodpovědnost

Vzhledem k tomu, že družstvo vzniká pro účely podnikání, má také nějakou svou zodpovědnost, Ta se projevuje především faktem, že družstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem (podobně jako je tomu u veřejné obchodní společnosti). Je proto opravdu dobré si náležitě promyslet, zda družstvo zakládat či ne. Tato forma ovšem není nijak výjimečná.

Družstvo pracuje pro členy

Družstvo má především pomáhat svým členům a podporovat je. Veškeré aktivity by tedy měly být konány s ohledem na zájmy družstevníků (členů družstva). Družstvo je vlastně především odpovědné členům a zvláště pak, když navenek ručí celým svým majetkem. Tolik tedy základní charakteristika pro obecný termín družstvo.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.