Investiční fond

Co je investiční fond? Co to vlastně znamená a koho se to týká? Odpovědi obvykle znají lidé, kterých se investiční fond nějakým způsobem bezprostředně týká a ostatní lidé mají buď povědomí obecné nebo žádné. Investiční fond se přitom v našem slovníku objevuje minimálně od počátku 90. let 20. století. Nahlédněme tedy pod pokličku a trochu si blíže charakterizujme investiční fond.

Investiční fond tvoří právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Zjednodušeně řečeno, investiční fond spravuje a investuje finanční prostředky za účelem vytvoření zisku. Nejedná se o výrobní organizaci, ani firmu, která něco prodává. Tady hrají roli investice. Ostatně, jak už z pojmu investiční fond logicky vyplývá.

Investiční fond – peníze veřejnosti

Samotný investiční fond spravuje peněžní prostředky veřejnosti, které jsou vyjádřeny upisováním akcií. Tyto akcie nesmí být ve veřejné nabídce. Jde pouze o akcie stejné jmenovité hodnoty. Změna předmětu podnikání pro investiční fond není přípustná. Investiční fond má tedy daná přísná zákonná pravidla, která je povinen striktně dodržovat.

Investiční fond – komise cenných papírů

Investiční fond musí mít povolení ke své činnosti od komise cenných papírů. Takové povolení přitom může získat pouze zakladatel akciové společnosti, která ještě nevznikla. Investiční fond tedy musí zažádat o povolení již na samotném počátku svého vzniku. Komise cenných papírů by měla zastávat funkci jakéhosi garanta profesionality a serioznosti, kterou má investiční fond mít.

Zodpovědnost vůči klientům

Je nabíledni, že investiční fond má největší zodpovědnost vůči svým klientům. Je to pochopitelné, když hospodaří s jejich vloženými peněžními prostředky a kolektivně je investuje. Cílem je zisk pro samotný investiční fond i pro klienty. Ostatně, jde o podnikatelskou formu s jasně daným předmětem podnikání. Samozřejmě, že investiční fond zde podstupuje jistou míru podnikatelského rizika.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.