Likvidace společnosti

Likvidace společnosti patří do života jak v soukromém sektoru, tak ve státním. Stejně jako různé společnosti vznikají, tak i čas od času zase jiné společnosti zanikají. Likvidace společnosti zahrnuje mnoho důvodů. A protože se vznikem společnosti je spjata řada zákonných kroků, musí zákon myslet i na to jak řádně (dle zákona) provádět likvidace společnosti.

Likvidace společnosti je tedy zákonný postup, při kterém dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Řečeno zjednoduše, účelem vlastně je vyjasnit majetkové poměry. Likvidace společnosti by měla proběhnout co nejjednodušeji a bez zbytečných průtahů. Každý majitel (majitelé) má právo sáhnout k možnosti likvidace společnosti.

Likvidace společnosti provádí likvidátor

Všechny likvidace společnosti provádí likvidátor. Příslušný úředník, který zodpovídá za řádné vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Likvidace společnosti nemůže nastat, když se podnikatel (či podnikatelé) rozhodne, že ukončí činnost a přestane provozovat své podnikání. Likvidace společnosti je stejně důležitý aspekt jako založení společnosti.

Likvidace společnosti potvrdí soud

Pokud likvidace společnosti dospěje do takové fáze, že jsou vyrovnány majetkové vztahy, závazky k obchodním partnerům či zaměstnancům, tak vše ukončí soud. Přesněji rejstříkový soud. Skutečná oficiální likvidace společnosti nastává s vymazáním společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile toto nastane, dotyčná firma již podle zákona neexistuje.

Důvody mohou být různé

Po důvodech likvidace společnosti není třeba moc pátrat. Ty mohou být skutečně velmi různorodé. Firmě se hospodářsky nedaří, majitel se rozhodl založit jinou společnost, není žádný dědic podniku apod. Likvidace společnosti není žádný neobvyklý akt, nýbrž běžná součást života. Tak to prostě chodí – společnosti se budují i likvidují.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.