Založení společnosti s ručením omezeným

Založení společnosti s ručením omezeným je nejčastějším aktem, který se děje na poli vzniku nových podnikatelských subjektů v České republice. Není divu, samotná společnost s ručením omezeným má své výhody. Jak tedy na ono založení společnosti s ručením omezeným vlastně jít? Není to nic složitého ani těžkého. Svou firmu tohoto typu můžete mít velice brzo.

Založení společnosti s ručením omezeným se obvykle děje, když jde o malé či střední podnikání. Zakladateli (společníky) mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby (minimálně 1 zakladatel, maximálně 50 zakladatelů). Založení společnosti s ručením omezeným je podmíněno vypracováním společenské smlouvy.

Založení společnosti s ručením omezeným – smlouva

Stavebním kamenem pro založení společnosti s ručením omezeným je ona společenská smlouva (zakladatelská smlouva, když je jen 1 zakladatel). Společenskou smlouvu (zakladatelskou) vypracuje notář a také udělá další kroky se smlouvou související. Založení společnosti s ručením omezeným je poté již otázkou prakticky několika dní.

Založení společnosti s ručením omezeným – obsah smlouvy

Založení společnosti s ručením omezeným může být rychlejší při dobré přípravě společenské smlouvy. Ta obsahuje: název firmy a její sídlo, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu (výši vkladu každého společníka), jména a bydliště jednatelů, jména a bydliště členů dozorčí rady, určení správce vkladu, rezervní fond, ověřené podpisy zakladatelů. K založení společnosti s ručením omezeným poté dochází vcelku rychle.

Do banky a k soudu

Založení společnosti s ručením omezeným poté pokračuje v bance, kde je nutné zřídit účet pro základní kapitál (vklady společníků – zakladatelů). Následuje podání žádosti k rejstříkovému soudu pro zápis do obchodního rejstříku. Dnem tohoto zápisu je založení společnosti s ručením omezeným dokončeno, firma oficiálně existuje a může naplno rozjet podnikatelské aktivity.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.