Živnost

Živnost velmi úzce souvisí s podnikám. Svou živnost má mnoho lidí v České republice, ale ne vždy ji provozují jako svou hlavní výdělečnou činnost. Slovo živnost má jako takové sice širší uplatnění, nicméně je chápáno zcela jasně a zřetelně. Aspoň tedy ve smyslu platné legislativy. Podívejme se tedy na to, co to skutečně živnost je a co ji charakterizuje.

Živnost je podnikání na základě živnostenského zákona. Chcete se pustit do nějakého podnikání sám, se společníky či založit rovnou například společnost s ručením omezeným? Ze všeho nejdřív potřebujete příslušné živnostenské oprávnění, které vám vystaví živnostenský úřad. Aspoň tedy ve většině případů. Živnostenské oprávnění pak úředně charakterizuje a specifikuje vaši živnost, se kterou můžete podnikat.

Živnost je v působnosti živnostenského zákona

Živnost se dá také vysvětlit jako podnikání, které je v působnosti živnostenského zákona. Pokud dané podnikání není v této působnosti, nejedná se oficiálně o živnost. Toto je však pohled čistě úřednický a na samotné provozování živnosti (svého podnikání) to v praxi nemá prakticky žádný vliv. Faktem je, že drtivá většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) svou živnost má, protože také vlastní živnostenské oprávnění.

Živnost nemusí být konkrétně charakterizována

Zákony mají různá svá specifika a výjimky. A živnost není od toho ušetřena. Za živnost se tedy pokládá rovněž činnost, která sice není nikde blíže upravená, ale zároveň není vyňata z působnosti živnostenského zákona. Pokud si tedy nejste jisti, zda máte oficiálně živnost, můžete si to ověřit na živnostenském úřadě. Ovšem, jak už bylo uvedeno, většina OSVČ živnost provozuje.

Týká se nejen fyzických osob

Za živnost se nepokládá pouze podnikatelská činnost fyzických osob. Pod tento pojem může být zahrnuta rovněž činnost vykonávána právnickými osobami. Samotná živnost v sobě skrývá nejrůznější obory a profese, a to jak řemeslného charakteru, tak obchodní činnosti či nejrůznějších služeb. Veřejnost považuje za živnost vlastně všechny druhy soukromého podnikání.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.